Toetatud projektid

Projektid võimaldavad mitmekesistada ja rikastada ettevõtte poolt pakutavate loodusturismi teenuste valikut ja kvaliteeti.

Eesmärk on vähendada ettevõtte tegutsemise hooajalisust, suurendada müügitulu ja tasakaalustada arengut.

Projektide tulemusel on pakutavad turismiteenused mitmekülgsemad ning aastaringselt pakutavate turismitoodete hulk ja kättesaadavus on kasvanud.

Meede: LEADER-projektitoetus
Strateegia meede: 1.3.2 Investeeringud ettevõtete tegevuse kohandamiseks ja arendamiseks COVID-19 põhjustatud olukorras
Kohalik tegevusgrupp: Valgamaa Partnerluskogu, LEADER 19.2 toetus. Strateegia meetme taotlusperiood: 07.02.2022 – 07.03.2022

Mulgimaa Arenduskoda MTÜ strateegia 2014-2023 IV meetme “COVID-19 taastemeede” 2021. aasta taotlusvoor.
Taotleja: Loodusturism OÜ
Projekti rahastaja: PRIA, Leader-meetme 19.2 raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020)
Projekt planeeritud elluviimise aeg: 2022-2024

Meede: LEADER-projektitoetus
Strateegia meede: 1 Ettevõtluse arendamine
Kohalik tegevusgrupp: Mulgimaa Arenduskoda, LEADER 19.2 toetus Strateegia meetme taotlusperiood: 21.02.2022 – 11.03.2022

Mulgimaa Arenduskoda MTÜ, strateegia MEEDE I, Ettevõtluse arendamine
Ettevõtte tegevuseks vajaliku põhi- ja väikevara soetamine.
Taotleja: Loodusturism OÜ
Projekti rahastaja: PRIA, Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020)
Projekt planeeritud elluviimise aeg: 2018-2020

Mulgimaa Arenduskoda MTÜ, strateegia MEEDE I, Ettevõtluse arendamine
Ettevõtte tegevuseks vajaliku põhi- ja väikevara soetamine.
Taotleja: Loodusturism OÜ
Projekti rahastaja: PRIA, Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020)
Projekt planeeritud elluviimise aeg: 2017-2019