Privaatsuspoliitika ja andmekaitsetingimused

Viimati uuendatud: 12.11.2023

Käesolev privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas Loodusturism.ee (edaspidi “meie”, “me”) kogub, kasutab ja jagab teie isikuandmeid, kui külastate meie veebilehte.

Palun lugege privaatsuspoliitikat, et mõista, kuidas me töötleme teie isikuandmeid.

 • Veebilehe sh ostukeskkonna (veebipoe) Loodusturism.ee isikuandmete vastutav töötleja on Loodusturism OÜ (registrikood 11654584) asukohaga:
  • Kivimäe talu, Taagepera küla, 68502 Tõrva vald, Valgamaa, Eesti.
 • Loodusturism OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance UAB-le.
 • Isiklikud andmed päringute saatmisel: Veebilehelt päringute saatmisel esitate meile isiklikke andmeid, näiteks:
  • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress.
 • Isiklikud andmed piletipääsmete ostmisel: Veebilehelt matkapiletite ostmisel, inventari laenutuse ja müügi vormistamisel (veebipood) esitate meile isiklikke andmeid, näiteks:
  • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • kauba kohaletoimetamise aadress;
  • pangakonto number;
  • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
  • klienditoe andmed.
 • Automatiseeritud teave: Me võime koguda automaatselt mitteisiklikke andmeid, sealhulgas tehnilist teavet teie arvuti või seadme kohta, et paremini mõista meie külastajate käitumist ja parandada veebilehe toimimist.
 • Me kasutame teie isikuandmeid ainult nende eesmärkide täitmiseks, milleks need esitati, ning vastavalt kehtivatele andmekaitsealastele seadustele:
  • Teie päringute ja tellimuste täitmine: Kui esitate päringu või tellimuse, kasutame teie esitatud andmeid selle päringu või tellimuse haldamiseks, seonduvate küsimuste lahendamiseks (klienditugi), soetatud inventari kohaletoimetamiseks ehk täitmiseks. Vajadusel ka maksete tagastamiseks.
  • Kasutaja kogemuse parendamine: Analüüsime teavet, et mõista, kuidas külastajad kasutavad veebisaiti, veebikasutusstatistika tegemiseks ning parandada kasutajakogemust.
 • Me ei müü ega avalda teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele ilma teie nõusolekuta, välja arvatud seadusega ettenähtud juhtudel.
 • Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.
 • Isikuandmed edastatakse ka raamatupidamise teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.
 • Isikuandmeid võidakse edastada ka infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.
 • Isikuandmete jagamine toimub ka juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine)
 • Kasutame tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid andmete kaitseks volitamata juurdepääsu, hävimise, muutmise või levitamise eest.
 • Isikuandmeid hoitakse Zone Media OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
 • Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
 • Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
 • Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.
 • Veebilehel võidakse kasutada küpsiseid (väikesed tekstifailid) ja muid jälgimistehnoloogiaid parema kasutajakogemuse tagamiseks ja analüütilistel eesmärkidel.
 • Vajalikud küpsised aitavad parandada kodulehe kasutamismugavust, võimaldades põhifunktsioone nagu lehtedel navigeerimine ja juurdepääsu veebilehe kaitstud aladele.
 • Koduleht ei toimi ilma nende küpsisteta korralikult.
 • Te võite küpsistest keelduda, muutes oma veebibrauseri seadeid.
 • Teil on õigus küsida meilt isikuandmete parandamist, kustutamist või piiramist seoses teie isikuandmetega.
 • Isikuandmetega saab tutvuda meie klienditoe vahendusel e-posti teel.
 • E-posti teel esitatud isikuandmete muutmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul.
 • Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
 • Veebipoes sooritatud ostuajalugu säilitatakse kolm aastat.
 • Maksete ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
 • Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.
 • E-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks.
 • Kui olete andnud nõusoleku, võime saata teile otseturustusteateid.
 • Teil on õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.
 • Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel.
 • Kui me teeme käesolevasse privaatsuspoliitikasse olulisi muudatusi, teavitame teid sellest meie veebilehel või muul viisil, näiteks e-posti teel.
 • Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel.
 • Iga isik, kelle isikuandmeid töödeldakse, võib esitada kaebuse järelevalveasutusele, kui ta leiab, et tema õigusi on rikutud. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee)
 • Kui teil on küsimusi Loodusturism.ee privaatsuspoliitika või teie isikuandmete kohta, võtke meiega ühendust.
 • Lisainfo: tel +372 527 2701‬ ja e-kiri info@loodusturism.ee.